Wednesday, May 27, 2009

LO #8: Sarja


T   I   E   T

I   E   T   E

E   T   E   E

T   E   E   T
L   O   M   A

O   M   A   A

M   A   A   S

A   A   S   I
P   A   L   A

A   L   A   A

L   A   A   V

A   A   V   A


Ja samalla viimeinen. Sail forward, oh Cap'n!

Monday, May 25, 2009

Koodekit

"Koodekki on algoritmi tai tietokoneohjelma, joka pakkaa ja purkaa ääni- tai kuvasignaalia, tai muuten muuntaa datavuota tai signaalia. Koodekki koodaa tai pakkaa signaalin, jolloin signaali käyttää vähemmän siirto- tai tallennuskapasiteettia, ja toisaalla purkaa koodauksen, jolloin signaali palautetaan alkuperäiseen muotoonsa tai riittävän lähelle sitä.

Sanana koodekki on käännöslaina englannin termistä codec (compresser/decompressor, suomeksi koodaaja/koodinpurkaja). Toisinaan käytetään myös suoraan sanasta codec muodostettua muotoa kodekki."

- - -

"Koodekkien tehokkuutta voidaan mitata niin signaalin laadulla kuin tarvittavan siirtokapasiteetin määrälläkiin. Jotkut koodekit ovat häviöttömiä, mikä tarkoittaa sitä, että palautettu signaali on täysin samanlainen kuin alkuperäinen. Siirrettävän tiedon määrää voidaan kuitenkin vähentää huomattavasti enemmän, jos alkuperäisestä signaalista voidaan poiketa."

(Wiki/koodekki)

Monday, May 18, 2009

Animals leftoikeutta eläimille

eläimiä vasemmalla

elämiä jäljellä

Sunday, May 17, 2009

LO #7: Kuutio


K   A   I      S   U   U      K   A   I 

A   I   K      U   U   N      A   I   H

I   K   U      U   N   I      I   H   OT   A   I      H   E   I      1   2   3

A   I   T      E   I   T      2   3   4

I   T   U      I   T   Ä      3   4   5

Wednesday, May 13, 2009

LO #6


K   A   L   A

A   L   A   S

L   A   S   T

A   S   T   I

LO #5


T   U   L   O

U   L   O   S

L   O   S   T

O   S   T   A

Tuesday, May 12, 2009

LO #4: L/2:n neliö on O


V   E   R   O

E   R   O   T

R   O   T   U

O   T   U   S

Kiitos Henriikka otsikointi-/ohjelmointivirheen osoittamisesta. Edit: ja vielä seuraavankin. L ei laajene kolmiulotteiseksi (L/2*L/2*L/2), vaan kysymys on kahdesta L:stä ja niiden väliin jäävästä tekstipinta-alasta. Siksi (L/2)*(L/2) eikä esim. L*2.

O:n vasen laita ja alaosa muodostavat L-kirjaimen; oikea laita ja yläosa muodostavat toisen, ylösalaisin kääntyneen L:n. Kummatkin L:t avaavat kaksi ensisijaista lukusuuntaa: yhden suhteessa itseensä, tässä "VER / O / TUS", ja yhden suhteessa niiden väliin jäävään tekstikenttään, esim. "EROT" tai "ROTU".


LO #3


T   E   R

E   R   R

R   R   O

R   O   R

Monday, May 11, 2009

LO #2


W   I   T

I   T   C

T   C   H

C   H   C

H   C   R

C   R   A


For the history of L, see RUNOUSnOPPIA: "L"

L -> LO


T   A   I

A   I   K

I   K   U

K   U   U

U   U   S


L:n historia, ks. RUNOUSnOPPIA: "L"

Friday, May 1, 2009r   u  u  s

  s       u

u         a

u   r  a  v